Hovedside

NM-finale for lag i Moss 4-8.mai 2005

Moss Schakklub
Velkommen
NM 2005 Lag
Resultater
Nyheter NM
Påmeldte
LIVE-sjakk 5
LIVE-sjakk 4
LIVE-sjakk 3
LIVE-sjakk 2
LIVE-sjakk 1
Partier
Innbydelse
Info-NM
Reglement
Overnatting
Spillested
Beliggenhet
Påmelding
Bilder
Kontaktinfo
Sponsorer

Åpent møte om lag-NM

NSF jobber for tiden med å vurdere mulige revisjoner av lag-NM. Til tross for at dagens system har vært endret flere ganger de siste årene mener mange at vi fortsatt ikke har funnet den optimale løsningen. Vi inviterer derfor til

Åpent møte fredag 6. mai kl 1800

I forbindelse med lag-NM i Moss. Sted vil bli analyserommet for NM som arrangeres på Kirkeparken videregående skole i Moss.

I forbindelse med møtet har vi utarbeidet et diskusjonsdokument som beskriver tre mulige endringer:

Se forslag fra NSF i PDF

Spørsmål og kommentarer kan rettes til undertegnede, tlf 91606449, e-mail eller til sjakkontoret. Om dere ikke kan være representert i Moss er dere selvfølgelig hjertelig velkommen til å sende inn synspunkter. Dog planlegger vi også en formell høringsrunde om dette på et senere tidspunkt.


Vi håper å se flest mulig av dere i Moss

Med vennlig hilsen

Helge A Nordahl

Visepresident, NSF

Velkommen til NM-finale for lag 2005
Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG. All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 info@sjakknet.no http://www.sjakknet.no Kommentar!